BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN
JABATAN TENAGA MANUSIASISTEM PENGURUSAN E-PENILAIAN LATIHAN (SPePL)

KAJIAN PENILAIAN
LATIHAN DAN PENGAJAR

Objektif kajian ini adalah untuk menilai tahap kepuasan pelajar terhadap objektif kursus yang diikuti, program latihan, kemudahan yang disediakan dan cara penyampaian pengajar.

ILJTM