SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KEKOMPETENAN SURUHANJAYA TENAGA (ST)
JABATAN TENAGA MANUSIA

SESI 1/2023

Sila masukkan No Kad Pengenalan anda / Please insert your Identity Card's No: