SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KEKOMPETENAN SURUHANJAYA TENAGA (ST)
JABATAN TENAGA MANUSIA

SESI 2/2022

Sila masukkan No Kad Pengenalan anda / Please insert your Identity Card's No: