BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
 

e- Tracer Study (Employability) Online System

Sistem Atastalian e-Kajian Pengesanan (Kebolehkerjaan)

 

Selamat datang graduan ILJTM.
Sila klik butang dibawah.