Sistem Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Aplikasi Internet
(SAMPAI)
       
1.
Nama Anda
 
2.
No KP Anda
 
3.
No Tel
*Anda akan dihubungi jika pihak kami memerlukan maklumat
 
4.
Email
* lanjut dan bagi tujuan memberikan maklumbalas.
 
  *Medan bertanda wajib diisi. Anda hanya dapat meneruskan proses setelah semua medan wajib diisi.
   
 
       

MAKLUMAN:

Untuk makluman, fungsi utama Jabatan Tenaga Manusia (JTM) adalah dalam menjalani latihan kemahiran kepada pelajar lepasan SPM, lepasan SKM, program KV, kursus jangka pendek kepada pekerja indutri dan program khas melalui Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) seperti Institut Latihan Perindustrian (ILP), Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) dan Japan-Malaysia Technical Institute (JMTI). Rujuk laman rasmi JTM di http://www.jtm.gov.my untuk maklumat lanjut.

JTM tidak berkaitan dengan perkara berkaitan pekerjaan seperti gaji, bidang pekerjaan, pemecatan, hak pekerja dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Tenaga Kerja (JTK). Sila layari laman rasmi JTK di http://jtksm.mohr.gov.my untuk maklumat lanjut. Terima kasih.